บริจาคแปรงสีฟันที่สภากาชาดไทย


ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ชาวไทยต้องประสบปัญหาอุทกภัยกันอย่างมากมาย เรื่อยลงตั้งแต่ ภาคเหนือ และ ในปัจจุบัน ทางภาคกลางได้ประสบปัญหา อุทกภัยอย่างร้ายแรง เช่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ ปทุมธานี นนทบุรี และ กรุงเทพมหานคร เองก็ ไม่แน่ว่าจะประสบปัญหานี้หรือไม่

 

 
Copyright 1999 World Wide Brush Co, Ltd. All right reserved. Designed by All Feasible