บริจาคแปรงสีฟันที่สภากาชาดไทย


ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ชาวไทยต้องประสบปัญหาอุทกภัยกันอย่างมากมาย เรื่อยลงตั้งแต่ ภาคเหนือ และ ในปัจจุบัน ทางภาคกลางได้ประสบปัญหา อุทกภัยอย่างร้ายแรง เช่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ ปทุมธานี นนทบุรี และ กรุงเทพมหานคร เองก็ ไม่แน่ว่าจะประสบปัญหานี้หรือไม่

 

 
Copyright 1999 World Wide Brush Co, Ltd. All right reserved. Powered by ThaiZone